Tuan Quoc Pham is a Vietnamese-American designer and artist based in New Haven. He is currently a Graphic Design MFA candidate at the Yale School of Art. 

Email   Instagram   Are.na

Phạm Quốc Tuấn là một nhà thiết kế và nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt tại New Haven. Hiện anh là nghiên cứu sinh Thạc sĩ Mỹ thuật (MFA) về Thiết kế Đồ họa tại trường Đại học Mỹ thuật Yale.

Email   Instagram   Are.na