Tuan Quoc Pham is a Vietnamese-American designer and artist based in Chicago New Haven. He is currently a Graphic Design MFA candidate at the Yale School of Art.


Phạm Quốc Tuấn là một nhà thiết kế và nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt tại Chicago New Haven. Hiện anh là nghiên cứu sinh Thạc sĩ Mỹ thuật (MFA) về Thiết kế Đồ họa tại trường Đại học Mỹ thuật Yale.